Hjælp udviklingen af ​​webstedet med at dele artiklen med venner!

I naturen forekommer levermosen (Hepatica nobilis) primært i bøgeskove med kalkholdig jord. Med en målrettet beplantning i haven gøres plejen meget nemmere, hvis den rigtige placering vælges og tilrettelægges passende.

Hepatica er ret nem at pleje

Hvor meget vand har leverurten brug for?

Selvom leverurter ikke bryder sig om lange perioder med tørke, tåler de ikke vandfyldning særlig godt. Derfor bør man i lerjord sørge for tilstrækkelig dræning gennem indarbejdet kompost eller snittede træstykker. Men da leverurter generelt har brug for konstant fugt, bør planter i potter vandes mindst hver anden dag om sommeren. På et beskyttet sted under træer eller buske er lejlighedsvis vanding i en tør fase normalt tilstrækkelig.

Hvornår er det bedste tidspunkt at transplantere leverurter?

Da leverurter er fredede i for eksempel Tyskland, må man ikke grave eksemplarer op fra naturen. Ideelt set er plantehepaticas erhvervet fra fangenskabsavl i september og oktober for at give planterne gode vækstmuligheder og for at forhindre dem i at tørre ud. Egnede steder er:

  • troldnød
  • forsythia
  • hasselbusk
  • bøg

Jordarealer under nåletræer såsom nåletræer bør undgås, da disse kan forsure jorden med årene og dermed gøre den uegnet til leverurter.

Trænger leverurten til et snit?

Der bør ikke træffes beskæringsforanstaltninger på leverurten, da den normalt er mere forstyrret end fremmet af alle indgreb. Døende plantedele skal ikke fjernes, men et beskyttende lag af blade kan lægges på potteplanter inden vinteren som vinterbeskyttelse.

Er leverurten modtagelig for sygdomme og skadedyr?

Bortset fra lokalitetsrelaterede mangelsymptomer er leverurten ikke modtagelig for sygdomme eller skadedyr. Myrerne, som ofte kan findes i nærheden af levermoser, skader dem ikke, men er flittige hjælpere til at formere sig fra frø.

Skal leverurter befrugtes?

På næringsrig og humusrig jord trives levermoser uden yderligere gødning. Tilsætning af kompost og mild langtidsgødning som hornspåner (32,93€) kan have en positiv effekt, men leverurtens rødder må ikke påvirkes, når jorden bearbejdes.

Hvordan overvintrer levermoser?

På marken og i krukker er leverurter absolut hårdføre takket være specielle langtidsholdbare knopper. Udover fremmede blade fungerer plantens eget bladmateriale, som ikke altid dør helt ud, som vinterbeskyttelse.

Tips

Da leverurternes blomstringstid er meget kort, er en kombination med andre forårsblomster såsom påskeliljer et sted en god idé.

Hjælp udviklingen af ​​webstedet med at dele artiklen med venner!

Kategori: