Hjælp udviklingen af ​​webstedet med at dele artiklen med venner!

Enhver, der har anlagt deres naturlige pool ordentligt professionelt, vil ikke blive overvældet i form af styrke med regelmæssig vedligeholdelse af svømmedam. Det er bedre at fjerne synligt snavs og algeangreb med det samme, samt jævnligt at skære ned tilgroede flydeplanter.

Græsser og siv skal holdes i skak

Når det kommer til vedligeholdelse af badedammen, når det kommer til uklarhed i det naturlige bassin, tænker mange primært på at udskifte vandet. Du kan dog spare tiden og de ikke ubetydelige omkostninger til en forandring, for naturen vil regulere sig selv, hvis der kun gives lidt tid. Afhængigt af størrelsen og placeringen af dammen, er vedligeholdelse mere optaget af at fjerne urenheder fra poolen. Det handler især om slammet, der samler sig på bassinets bund, og den kontinuerlige pleje af planterne.

Beskyt damplanter mod tilgroning

De lave vand- og sumpområder kræver særlig opmærksomhed, fordi de forskellige arters karakteristiske rødder bogstaveligt talt muterer til omfangsrige reder. Store mængder suspenderet stof kan ophobes på disse steder, hvilket igen har en negativ effekt på den biologiske balance i damfaunaen. En gennemtænkt udtynding giver her et middel med særlig opmærksomhed på:

  • kathale,
  • også forskellige typer græs
  • Siv med stærkt rodfæstede fletninger

skulle tages op. Især ved linerdamme er det vigtigt ikke at gå for dristigt frem og bestemt ikke at arbejde med spidse redskaber som fx hakker, da der hurtigt kan opstå betydelige vandtab ved utætheder i foringen.

Ekstraordinært tilfælde: grus på poolgulvet

Desværre sker der ved nybygninger ofte, at der kommer grus i bunden af svømmebassiner, hvilket gør vedligeholdelsen af bassinet ekstraordinært vanskelig. Efter blot et par måneder dannes der store mængder bundfald mellem stenene, som selv et kraftigt muddervakuum kun kan fjerne overfladisk. Som følge heraf opstår råd, hvilket igen fremskynder dannelsen af alger. Eneste alternativ: grus helt ud, hvilket dog gør det nødvendigt at pumpe hele vandmængden ud.

Vedligeholdelsesomkostninger for den naturlige pool

Lille, fordi den er naturlig, men den er ikke helt uden pleje og den regelmæssige fjernelse af trådalger og blade er enormt med til at sikre, at en svømmedam fungerer perfekt. Med de kommercielt tilgængelige alge- og bladnet er rengøring af badedammen et spørgsmål om et par timer, afhængigt af bassinets størrelse. I de første par år kan små mængder snavs på damforingen renses med en simpel mudderstøvsuger. Til ældre damme anbefales det at bruge professionelt udstyr, som kan lejes hos specialforhandlere.

Tips

Der kan spares meget arbejde, hvis man jævnligt er opmærksom på planterester, der flyder rundt i vandet, når man vedligeholder badedammen. Det er bedst at fiske dem op af tanken flere gange om ugen med en træ- eller plastrive, som, hvis den er udstyret med en teleskopstang, har en væsentlig større rækkevidde.

Hjælp udviklingen af ​​webstedet med at dele artiklen med venner!

Kategori: